Traject

VERKENNING

We maken samen een afspraak. Kopwerk licht haar visie op werken in de toekomst toe en samen kijken we waar dat raakvlakken heeft met de wensen en doelstellingen van je organisatie. Mochten die raakvlakken er zijn maken we een vervolgafspraak om nog wat dieper in te gaan op de mogelijkheden. Zijn we samen dan nog steeds enthousiast gaan we een volgende fase in.

INVENTARISATIE

Tijd om de behoeften van de medewerkers en het bedrijf te begrijpen is cruciaal en wel besteedt. Daarom zet KopWerk al vanaf de eerste vroege fase in op hun wensen en ideeën. We willen een goed begrip van je bedrijf en diens specifieke behoeften en doelstellingen, de mensen, cultuur, de bestaande systemen, het beleid en de technologie. Dit vormt het canvas waarop onze designers vorm gaan geven omdat we dan pas in staat zijn om innovatieve ontwerpen te maken die de mensen ook in het hart weten te raken en hun manier van werken kan transformeren naar een "next level". We monitoren hoe uw huidige ruimte wordt benut met behulp van deze gegevens hebben we inzicht in hoeveel elk gebied wordt gebruikt en voor welk doel. We voeren gesprekken met de leiders en andere stakeholders over hun toekomstvisie en doelstellingen. Deze gesprekken geven een gedetailleerd beeld van uw bedrijf de algemene visie en de toekomstige behoefte aan ruimte waarbij ook rekening wordt gehouden met het optimaal ondersteunen van Agile, Lean, Kanban, of andere inzichten. Tenslotte om elke stem gehoor te geven en te weten wat je medewerkers nodig hebben, maken we gebruik van een online enquête deden die helpt de belangrijkste belemmerende elementen op de werkvloer in kaart te brengen. De resultaten helpen om vorm te geven aan een evidence based ontwerp voor je nieuwe kantoor. Ondertussen hebben we buiten je organisatie ons een zo compleet mogelijk beeld gevormd van je branche en het speelveld waarin je beweegt met de belangrijkste ontwikkelingen in de toekomst.

DESIGN

we beginnen alle informatie en wensen aan elkaar te verbinden om een unieke werkomgeving te ontwerpen. Samen met de betrokken mensen uit je bedrijf, onderzoeken we de mogelijkheden voor uw kantoor in aansluiting op de functies en IT-wensen. Tegen het einde van deze werksessie, zullen we een werkplek visie hebben die uniek op maat voor je bedrijf is en wat bij je business plan past hebben. Het conceptueel ontwerp. De werkplek strategie uit de werksessie is de blauwdruk voor onze ontwerpers. Onze consultants blijven nauw betrokken bij het ontwerp proces om zorg te dragen dat je nieuwe kantoor de perfecte balans tussen creativiteit, inspiratie en uitvoerbaarheid houdt.

REALISATIE

We zijn niet gebonden aan leveranciers of productlijnen. Mogelijk hebben we gebruik mogen maken van tweede kans of bijzondere en unieke elementen bij de inrichting. Wellicht zijn er onderdelen speciaal voor je ontworpen en moeten geproduceerd gaan worden. Er zit nogal wat variatie in deze fase. We maken samen met jullie een projectplanning die past bij situatie. Soms is het goed om zo min mogelijk te hinderen in de dagelijkse gang van zaken maar het is niet onmogelijk om juist deze fase in het proces in te zetten om mensen in beweging te brengen. We maken een opmaat planning en begeleiden die tot de oplevering van de nieuwe ruimte(s).

CULTUURSTRATEGIE

Een mooie en uitdagende ruimte is geen doel maar een middel. Met de realisatie houdt onze taak niet op. Als organisatie- en gedragsdeskundigen delen we onze ervaring en helpen je hoe je medewerkers optimaal gebruik maken van de nieuwe werkplekken. Dat kan advies zijn maar ook met training en werksessies helpen we medewerkers alle mogelijkheden te ontdekken en gebruiken. Ook managers die aan de nieuwe manier van werken moeten kunnen wennen worden door ons ondersteund.
IDEE
DESIGN
REALISATIE
STRATEGIE